Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

1 komentara na cjelinu

Cjelina III - Pravila zaštite na radu

Članak 7.

Pri obavljanju poslova prvenstveno se primjenjuju osnovna pravila zaštite na radu koja sadrže zahtjeve kojima mora udovoljavati sredstvo rada kada je u uporabi, a osobito:
1) opskrbljenost zaštitnim napravama i uređajima,
2) zaštitu od udara električne struje,
3) sprječavanje nastanka požara i eksplozije,
4) osiguranje stabilnosti građevina u odnosu na statička i dinamička opterećenja,
5) osiguranje potrebne radne površine i radnog prostora,
6) osiguranje potrebnih putova za prolaz, prijevoz i evakuaciju osoba na radu i drugih osoba,
7) osiguranje čistoće,
8) osiguranje potrebne temperature i vlažnosti zraka i ograničenja brzine strujanja zraka,
9) osiguranje potrebne rasvjete,
10) zaštitu od buke i vibracija,
11) zaštitu od štetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja,
12) zaštitu od fizikalnih, kemijskih i bioloških štetnih djelovanja,
13) zaštitu od elektromagnetskog i ostalog zračenja,
14) osiguranje prostorija i uređaja za osobnu higijenu.

Općih komentara na Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

Matija Meseljević, mag.ing.biol.oecol. on Rujan 20, 2012

Napokon konstruktivna promjena u Zakonu o zaštiti na radu. U još uvijek važećem Zakonu iz 1996. godine, ne spominju se biološke štetnosti kao jedan od faktora koji mogu utjecati na ljudsko zdravlje, a činjenice odnosno iskustva u Europi i ostatku svijeta ukazuju na to da čak jedna trećina profesionalnih oboljenja dolazi upravo od bioloških štetnosti (radnici u pogonima za razvrstavanje otpada, radnici na odlagalištima, na pročišćivaćima otpadnih voda i sl.). Od 2010. godine tvrtka ANT d.o.o. se bavi takvim tipom mjerenja i rezulatati su zaista iznenađujući, stoga se nadam da će se uvrštavanjem bioloških štetntnosti kao jednog od parametara za mjerenje neke stvari promijeniti na bolje, ovaj puta za radnike.