Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

0 komentara na cjelinu

Cjelina III - Pravila zaštite na radu

Članak 8.

(1) Ako se rizici za sigurnost i zdravlje osoba na radu ne mogu ukloniti primjenom osnovnih pravila zaštite na radu iz članka 7. ovoga Zakona, primjenjuju se posebna pravila zaštite na radu koja se odnose na osobe na radu i na način obavljanja radnog postupka.
(2) Posebna pravila zaštite na radu sadrže zahtjeve u pogledu dobi, spola, završenog stručnog obrazovanja i drugih oblika osposobljavanja i usavršavanja za rad, zdravstvenog stanja, psihičkih i fizičkih sposobnosti, kojima moraju udovoljavati osobe na radu pri obavljanju poslova s velikim rizicima.
(3) Posebna pravila zaštite na radu, osim zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka, sadrže i: 1) obvezu i način korištenja odgovarajuće osobne zaštitne opreme, 2) posebne postupke pri uporabi odnosno izloženosti fizikalnim štetnostima, opasnim kemikalijama, odnosno biološkim agensima, 3) obvezu postavljanja sigurnosnih znakova kojima se daje informacija ili uputa, 4) upute o radnim postupcima i načinu izvođenja poslova, 5) postupak s ozlijeđenom ili oboljelom osobom do pružanja hitne medicinske pomoći ili do prijama u zdravstvenu ustanovu.