Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

0 komentara na cjelinu

Cjelina III - Pravila zaštite na radu

Članak 9.

(1) Ovim Zakonom i njegovim provedbenim propisima propisani su minimalni zahtjevi zaštite na radu, a poslodavac može u pisanom aktu iz članka 14. stavak 2. ovoga Zakona utvrditi i više zahtjeve u provedbi zaštite na radu radi sprečavanja nastanaka ozljeda na radu, profesionalnih bolesti te ostalih štetnih posljedica za osobe na radu i druge osobe.
(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, primjenjuju se ona pravila koja su povoljnija za sigurnost i zaštitu zdravlja osoba na radu i drugih osoba.
(3) Ako ne postoje propisana pravila zaštite na radu, primjenjuju se priznata pravila zaštite na radu, koja podrazumijevaju norme, pravila iz stranih propisa ili u praksi provjerene načine, pomoću kojih se rizici na radu otklanjaju ili smanjuju i kojima se sprječava nastanak ozljeda na radu, profesionalnih bolesti te ostalih štetnih posljedica za osobe na radu i druge osobe.