Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

8 komentara na cjelinu

Cjelina IV - Obveze poslodavca u provođenju zaštite na radu

Članak 12. Opća načela zaštite na radu kod poslodavca

(1) Poslodavac je obvezan organizirati i provoditi zaštitu na radu, vodeći pri tome računa o prevenciji rizika te obavještavanju, osposobljavanju, organizaciji i sredstvima.
(2) Pri organiziranju i provođenju zaštite na radu, poslodavac je obvezan uvažavati prirodu obavljanih poslova, te prilagoditi zaštitu na radu promjenjivim okolnostima radi poboljšanja stanja.
(3) Poslodavac je obvezan provoditi zaštitu na radu na temelju općih načela prevencije:
1) izbjegavanja rizika,
2) procjenjivanja rizika,
3) sprječavanja rizika na njihovom izvoru,
4) prilagodbe rada osobama na radu u svezi s oblikovanjem mjesta rada, izbora opreme te načina rada i proizvodnje radi ublažavanja jednoličnog rada, statodinamičkog opterećenja i rada po učinku, u cilju smanjenja njihovog štetnog učinka na zdravlje,
5) prilagođavanja tehničkom napretku,
6) zamjene opasnog neopasnim ili manje opasnim,
7) planiranja prevencije povezivanjem tehnologije, organizacije rada, uvjeta rada, ljudskih odnosa i utjecaja radnog okoliša,
8) davanja prednosti skupnim mjerama zaštite pred pojedinačnim,
9) odgovarajuće osposobljavanje i obavješćivanje osoba na radu i drugih osoba.
(4) Poslodavac je u organizaciji radnog procesa i povjeravanju poslova osobama na radu obvezan voditi računa o sposobnostima osoba na radu koje mogu utjecati na zaštitu na radu.
(5) U cilju unaprjeđivanja zaštite na radu, poslodavac je obvezan pri utvrđivanju radnih postupaka pratiti promjene i primjenjivati napretke u području tehnike, medicine rada, ergonomije i drugih znanstvenih i stručnih područja.
(6) Poslodavac je obvezan organizirati radne postupke tako da se smanji jednoličnost rada, statodinamičko opterećenje, rad s nametnutim ritmom, rad po učinku i na vrijeme te mentalno radno opterećenje.
(7) Ministar nadležan za zdravstvo će uz suglasnost ministra nadležnog za rad pravilnikom propisati mjere, pravila, postupke i aktivnosti zaštite na radu za smanjenje jednoličnog rada, statodinamičnog opterećenja osoba na radu, rada s nametnutim ritmom, rada po učinku i na vrijeme te psihičkog radnog opterećenja.

Općih komentara na Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

ljiljana Ivić on Kolovoz 7, 2012

1) Prijedlog stavka 1: Poslodavac je obvezan organizirati i provoditi zaštitu na radu, vodeći pri tom računa o veličini rizika kojem su osobe na radu izložene, te njihovim osposobljavanjem i obavještavanjem, održavanjem sredstava rada u ispravnom stanju i odgovarajućom organizacijom rada osigurati prihvatljiv rizik za osobe na radu i druge osobe. 4) prijedlog stavka 4: .... osoba na radu koje mogu utjecati na njihovu sigurnost i sigurnost drugih osoba.

Predrag Stamenković,dipl.ing.sig. on Kolovoz 16, 2012

Mišljenja sam da je u stavku 2. ovog članka potrebno ugraditi obvezu poslodavca da prati tehničko – tehnološki razvoj u djelatnosti pa bi stavak 2. trebao glasiti: 2.Pri organiziranju i provođenju zaštite na radu, poslodavac je obvezan pratiti tehničko – tehnološki razvoj u djelatnosti, uvažavati prirodu obavljenih poslova, te prilagoditi zaštitu na radu promjenivim okolnostima radi poboljšanja stanja.

Marijo on Kolovoz 18, 2012

stavak 7.

Baš me zanima kako će Ministri propisati aktivnosti zaštite na radu za psihičko radno opterečenje(vjerojatno će biti propisan obavezan o svom trošku posjet psihologu pa onda psihijatru).

Davor Vugrinec on Kolovoz 21, 2012

Držim da bi iz novog Zakona o ZNR kao i iz ostalih Zakona u RH trebalo izbaciti "Ministar će propisati....." jer se to u praksi nikada ne desi pa se između ostaloga ne može ništa poduzeti u provedbi bilo kakvih Zakona u RH. Što se desilo sa prijedlogom da stručnjaci ZNR mogu voditi ZNR za nekoga i kao fizička osoba?

Frustrira da inžinjer bilo koje tehničke struke položi ispit za ZNR i ima ista prava i kvalifikacije kao diplomirani inženjer sigurnosti sa stručnim ispitom.

Sve struke su Bolonjom dobile osim dipl.ing.sig. koji su degradirani na prvostupnike.

To samo pokazuje koliko neznanje vlada u Hrvatskoj.

Jangel Malinov on Kolovoz 21, 2012

Mišljenja sam da stavak 7. se ne može provesti pa onda nema niti mjesta u ovom članku i treba ga u potpunosti izbaciti ili se možda varam. Ono što je zapisano u zakonu mora se provesti ako se ne može bolje je izbaciti.

Kristina on Kolovoz 23, 2012

Mene zanima kada će se svi ti zakoni koji bi trebali štititi radnika,a posebno zakon o zaštiti na radu početi provoditi u privatnom sektoru. Apsolutno mi ništa ne znaći što će se donijeti još jedna izmjena zakona i dodati tri riječi u članak taj i taj, red taj i taj (osobno se izgubim u svemu tome), kad to većina tvrtki uopće ne primjenjuje i NIKOM NIŠTA, a mi radnici moramo šutjeti jer nam inaće slijedi pedala. Stavak 3. Poslodavac je dužan.. - je, je, dužan je ali i dalje je to poput neke priče iz bajke koja se nikad neće ostvariti jer smo mi jedan zaostao narod.. Osobno, niti u jednoj tvrtki u kojoj sam radila nisam doživjela da dođe inspekcija.. Moja prava -ups to ne postoji!!

Din on Rujan 5, 2012

Nigdje se ne definira na koje vrijeme se može organizirati ZNR kod poslodavca. Odnosno, jednog Stručnjaka ZNR može se zaposliti na sat vremena i zadovoljio si formu posjedovanja istog. Istovremeno kada to jedna firma obavlja također sa jednim stručnjakom zadovoljava desetke firmi. Nigdje nije definirani vremenski rok koji je potreban za obavljanje bilo kojeg posla, koordinatori, stručnjaci ZNR itd.Tako da smo u banani kada se ništa ne zna , a sve se podrazumijeva ? Definirajte već jednom UVJETE, PRAVA i OBVEZE i TKO KOME ODGOVARA I ZA ŠTO i neće biti nejasnoća.No naši zakoni i pravilnici su pravljeni za rupe i rupice za one koji ih znaju isčitati i mučkati u sivoj zoni.