Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

8 komentara na cjelinu

Cjelina IV - Obveze poslodavca u provođenju zaštite na radu

Članak 16. Osposobljavanje za rad na siguran način

(1) Poslodavac je obvezan svaku osobu na radu osposobiti za rad na siguran način: 1) prije početka rada, 2) kod promjena u procesu rada, 3) kod uvođenja nove radne opreme ili njezine promjene, 4) kod uvođenja nove tehnologije, 5) kod upućivanja osoba na radu na novi posao odnosno na novo mjesto rada.
(2) Osposobljavanje iz stavka 1. ovoga članka poslodavac je obvezan provesti na način da osobu na radu upozna sa svim činjenicama i okolnostima koje utječu ili bi mogle utjecati na sigurnost i zdravlje (organizacijom rada, rizicima koji utječu ili bi mogli utjecati na sigurnost i zdravlje, načinom izvođenja radnih operacija i sl.) te osobi na radu, s obzirom na njeno mjesto rada i poslove, da pisane upute za rad na siguran način.
(3) Osposobljavanje iz stavka 1. i 2. ovoga članka poslodavac je obvezan provesti u slučaju promjene odnosno pojave novih rizika.
(4) Poslodavac ne smije dozvoliti samostalno obavljanje poslova osobi na radu koja prethodno nije osposobljena za rad na siguran način.
(5) Osobi na radu koja nije osposobljena za rad na siguran način, poslodavac mora osigurati rad pod neposrednim nadzorom radnika osposobljenog za rad na siguran način za obavljanje predviđenih poslova, ali ne dulje od 60 dana.
(6) Drugoj osobi poslodavac mora osigurati neposredni nadzor radnika osposobljenog za rad na siguran način.
(7) Poslodavac odnosno njegov ovlašteni radnik moraju biti osposobljeni i moraju se stručno usavršavati iz područja zaštite na radu.
(8) Poslodavac je obvezan osposobljavanje osoba na radu, ovlaštenih radnika i povjerenika za zaštitu na radu provoditi tijekom radnog vremena o svom trošku.
(9) Poslodavac je obvezan omogućiti stručno usavršavanje stručnjaka zaštite na radu o svom trošku.
(10) Ministar nadležan za rad pravilnikom će propisati programe i način osposobljavanja osoba na radu, ovlaštenih radnika, poslodavca i stručnjaka zaštite na radu te povjerenika za zaštitu na radu te uvjete i načine usavršavanja.

Općih komentara na Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

Ivan on Kolovoz 20, 2012

najvažniji opet st.10. gdje ćče se sve detaljno obraditi u Pravilniku. Uvjete i načine usavršavanja za stručnjake obavezno precizno definirati - npr. bodovanje za prisutstvo na seminaru ili za objavu stručnog/znanstvenog rada. Vani je to prisutno godinama. nema dosta bodova - ne može raditi kao stručnjak i amen. Ovako je na seminarima i u objavama radova u pravilu jedan te isti manji krug stručnjaka ZNR, a veći dio ostalih dijeli se u 2 kategorije: oni kojima se ne da ništa i oni kojima poslodavci ne daju ni za čačkalice. Ovako će poslodavci morati plaćati seminare stručnjacima i druge edukacije, a i svi stručnjaci će morati cijeli radni vijek raditi na svom stručnom znanju i usavršavanju.

Jangel Malinov on Kolovoz 22, 2012

Stavak 2. ovog članka treba preurediti jer ovako osim onaj tko je pisao (sumnjam da i on može) nitko drugi ne može razumjeti u potpunosti. Posebno se to odnosi na sam završetak stavka: umjesto ".... te osobi na radu, s obzirom na njeno mjesto rada i poslove, da pisane upute za rad na siguran način." bolje bi bilo "....osoba na radu." i tako završiti stavak, ili "...osoba na radu, s obzirom na njeno mjesto rada i poslove i pisanih uputa za rad na siguran način."

Ponovo ističem da pridjev "svim" nema mjesta u nijednom zakonskom tekstu, jer tko će odredite gdje je kraj "svim činjenicama i okolnostima". Zar inspektor ! Pa nisu oni nadljudi i sveznalci, oslobodimo ih ovoga jer to ne mogu nadzirati. To je samo izvor korupcije !

Marin on Kolovoz 23, 2012

Stavak 5.! 60 dana! Kakvih? 60 radnih dana (60 d x 8 h = 480 h), 60 kalendarskih dana (dva mjeseca) ili nešto treće?

Ana on Kolovoz 28, 2012

Mislim da je u redu da poslodavac omogući stručno usavršavanje stručnjaka zaštite na radu. Propise i stručna tumačenja treba pratiti ako želimo ispravno raditi. Isto tako je u interesu i stručnjaka i poslodavca da bude definiran način tog usavršavanja/osposobljavanja.

nemam vremena on Rujan 6, 2012

Samo se možemo nadati da će pravilnikom biti propisan način osposobljavanja bitno drugačiji od dosadašnjeg (dokaz da je netko osposobljen je papir sa tri potpisa koji se rješava u tri minute). Inspektor naredi osposobljavanje, ovlašteno društvo u 90% slučajeva to odradi najčešće na način da skupi grupu od 20 radnika (spremačice, pomoćni radnici, dizaličari, zavarivači, mesari), svima ispripovjeda isto, izda Uvjerenje i zapisnik o praktičnom dijelu osposobljavanja sa svojim potpisom ili žigom, a praktični dio prepusti poslodavcu (pa neka se ovlaštenik i radnik kasnije potpišu). Za isto uzme po radniku poslodavcu 100 kuna, a poslodavac ima dokaz da je radnik osposobljen. Slučajevi završavaju i na sudovima, ali sve pada u vodu zbog nedostatka dokaza. Ispada da inspektor ne svojom voljom osigurava dobrom dijelu ovlaštenih društava laku i sigurnu zaradu. Bolja bi bila solucija nekakvog upoznavanja sa uputama za rad. Po meni se postavlja pitanje da li radnik koji za određene poslove posjeduje odgovarajuću stručnu spremu za poslove koje radi (kuhar, dizaličar, električar...) treba biti osposobljavan na isti način i u istom obimu kao npr. konobar koji radi u graditeljstvu na poslovima koji ne zahtjevaju struku?

Josip Keglević on Rujan 29, 2012

Za siguran rad na stroju treba osposobljavati stručnjak zaštite na radu strojarske struke. Za siguran rad s električnom strujom treba osposobljavati stručnjak zaštite na radu elektrotehničke struke. Za siguran rad s kemikalijama treba osposobljavati stručnjak zaštite na radu kemijske struke. Za siguran rad u prostoru ugroženim eksplozivnom atmosferom treba osposobljavati stručnjak zaštite od požara i eksplozija. Za siguran rad s hranom treba osposobljavati stručnjak zaštite na radu biolog. I tako dalje.

Gordana Tomljanović on Listopad 1, 2012

NE MOŽE SE UTVRDITI U NAŠIM UVJETIMA SIGURAN NAČIN OSPOSOBLJAVANJA ZA RAD, ZAPRAVO U RIJETKIM SLUČAJEVIMA

NE MOŽETE TRAŽITI TOLIKO ZAUZIMANJA OKO JEDNE OSOBE

JEDINA JE OPCIJA MOGUĆA CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE UZ RAD

KAKO UOPĆE OSPOSOBLJAVANJE PRIPADA ZAŠTITI NA RADU?