Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

7 komentara na cjelinu

Cjelina IV - Obveze poslodavca u provođenju zaštite na radu

Članak 17. Obavješćivanje i savjetovanje

(1) Poslodavac je obvezan provoditi postupke obavješćivanja i savjetovanja s osobama na radu odnosno njihovim predstavnicima o pitanjima zaštite na radu, sukladno posebnom propisu.
(2) U postupku savjetovanja, radnici imaju pravo na razmjerno sudjelovanje putem povjerenika za zaštitu na radu iz članka 38. ovoga Zakona.
(3) Poslodavac je obvezan s povjerenikom iz stavka 2. ovoga članka, pravovremeno se savjetovati o:
1) izboru stručnjaka zaštite na radu,
2) povjeravanju provođenja zaštite na radu ovlaštenoj pravnoj osobi,
3) izboru osobe za pružanje prve pomoći i osobe za provođenje mjera zaštite od požara i spašavanja,
4) zaštiti i prevenciji od rizika na radu te sprječavanju i smanjivanju rizika,
5) sprječavanju ozljeda na radu i profesionalnih bolesti,
6) promjenama u procesu rada i tehnologiji,
7) provođenju osposobljavanja iz zaštite na radu,
8) poboljšanju uvjeta rada te planiranju i uvođenju novih tehnologija,
9) utjecaju radnih uvjeta i radnog okoliša na zaštitu na radu.
10) izbor sredstava rada i osobne zaštitne opreme
11) jednoličnosti rada, statodinamičkom opterećenju, radu s nametnutim ritmom, radu po učinku i na vrijeme te mentalnom radnom opterećenju.

Općih komentara na Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

Krešimir on Kolovoz 9, 2012

Primjedba se odnosi na čl. 16, stavak (5) Osobi na radu koja nije osposobljena za rad na siguran način, poslodavac mora osigurati rad pod neposrednim nadzorom radnika osposobljenog za rad na siguran način za obavljanje predviđenih poslova, ali ne dulje od 60 dana.

Predviđeni rok je predug i treba ga propisati kao i do sada - max. 30 dana

Dalibor on Kolovoz 16, 2012

Ne vidim čl. 16; ako je isti vezan za osposobljavanje smatram da bi trebali svi zaposlenici prije početka rada proći teoretski dio osposobljavanja za rad na siguran način. Gotovo sam siguran da rad pod nadzorom komplicira stvari ako se ta osoba međuvremenu primjerice teže ozlijedi na radu a nije prethodno prošla barem teoretski dio.

Zdenko on Kolovoz 17, 2012

O izboru stručnjaka ZNR da odlučjuje povjerenik. Molim da mi oproste povjerenici, ali da o stručnosti odlučuju radnici koji nemaju ni osnovne naobrazbe.

Ivan on Kolovoz 20, 2012

Povjerenici radnika za ZNR (uz osobito poštovanje zlatnim izuzetcima) blagog pojma nemaju o osnovnim pojmovima iz područja ZNR. To ide do te razine da ne znaju ni što sami predstavljaju i koje su im uloge u sustavu. Što se stručne spreme tiče preko 90% su SSS. Prema tome nemaju formalna, a ni stručna znanja da bi mogli suodlučivati o st.3., točkama 1., 2., 3. i 7. ovime ćete dodatno zakomplicirati već i onako prebrutalno kompliciran, neefikasan i neučinkovit sustav komuniciranja s radničkim predstavnicima u području radnih odnosa i zaštite na radu. Svakako sam za komunikaciju s radničkim predstavnicima, no ona mora biti brza, efikasna, učinkovita i najvažnije radnički predstavnici moraju nekog vraga i znati o ZNR - u tom smjeru treba ugraditi zahtjeve i obveze educiranja i radničkih prestavnika.

Jangel Malinov on Kolovoz 22, 2012

Molim lijepo, ovo je nagrdilo čitav tekst zakona. Što je povjerenik ? Imenovanje povjerenika je pravo koje se može ali se ne mora konzumirati ! Ovo je neprovedivo ! Pored poslodavca, stručnih osoba kod svakog poslodavca, stručnjaka zaštite na radu, ovlaštenih kuća, davati takva prava i obveza povjerenicima je suludo. Oni mogu pomoći u poduzimanju mjera iz zaštite na radu, ali ovako sigurno ne. Na takav način poskupljujemo zakon, jer takva osoba (povjerenik) treba biti super školovana osoba čak i više od samih poslodavaca, stručnjih osoba i stručnjaka zaštite na radu. Današnja stvarnost je ta da su povjerenici samo produžena ruka sindikatima ili radničkim vijećima. Ovo treba sve izbaciti iz zakona jer je neprovedivo a ono što nije provedivo nema mjesta u zakonu.

Ana on Kolovoz 28, 2012

Povjerenici ne mogu biti i nisu kompetentni za biranje stručnjaka znr i ovlaštene kuće. To je suludo.