Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

5 komentara na cjelinu

Cjelina IV - Obveze poslodavca u provođenju zaštite na radu

Članak 20. Poslovi s velikim rizicima

(1) Poslodavac ne smije ugovoriti obavljanje poslova s velikim rizicima s osobom koja ne zadovoljava posebno propisane zahtjeve za njihovo obavljanje glede dobi, spola, stručne osposobljenosti, zdravstvenoga, tjelesnoga ili psihičkog stanja (u daljnjem tekstu: zdravstveno stanje) te psihofizioloških i psihičkih sposobnosti (u daljenjem tekstu: psihička sposobnost), niti smije dopustiti obavljanje tih poslova osobi koja više ne udovoljava posebnim uvjetima za njihovo obavljanje.
(2) Osobu s kojom namjerava sklopiti ugovor o radu, odnosno osobu na radu koja obavlja poslove s velikim rizicima, poslodavac upućuje na pregled specijalisti medicine rada, uputnicom koja sadrži podatke o vrsti poslova i drugim okolnostima od utjecaja na ocjenu njezine sposobnosti za obavljanje tih poslova.
(3) Na izdvojenom mjestu rada ne mogu se obavljati poslovi s velikim rizicima.
(4) Ministar nadležan za zdravstvo uz suglasnost s ministrom nadležnim za rad propisat će poslove s velikim rizicima, uvjete koje moraju ispunjavati osobe na radu te način, sadržaj i rokove provjere sposobnosti za rad na tim poslovima.

Općih komentara na Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

marija zavalić on Kolovoz 3, 2012

Umjesto: Poslodavac ne smije ugovoriti obavljanje poslova s velikim rizicima s osobom koja ne zadovoljava posebno propisane zahtjeve za njihovo obavljanje glede dobi, spola, stručne osposobljenosti, zdravstvenoga, tjelesnoga ili psihičkog stanja (u daljnjem tekstu: zdravstveno stanje) te psihofizioloških i psihičkih sposobnosti (u daljenjem tekstu: psihička sposobnost), niti smije dopustiti obavljanje tih poslova osobi koja više ne udovoljava posebnim uvjetima za njihovo obavljanje.

treba navesti: Poslodavac ne smije ugovoriti obavljanje poslova s velikim rizicima s osobom koja ne zadovoljava posebno propisane zahtjeve za njihovo obavljanje glede dobi, spola, stručne osposobljenosti, zdravstvenoga stanja, gdje je iznimno potrebnatjelesne spreme te psihofizioloških i psihičkih sposobnosti (u daljenjem tekstu: psihička sposobnost), Obrazloženje: kod nekih poslova potrebna je tjelesna sprema koja se postiže treningom. Specijalist medicine rada može na osnovi zdravstvenog stanja procijeniti da li osoba bez rizika na svoje zdravlje može doseći potrebnu tjelesnu spremu, ali specijalisdt medicine rada ne provjerava stvarnu tjelesnu spremu radnika.

Juraj Brozović on Kolovoz 14, 2012

Dvije gramatičke pogreške koje bi bilo uputno ispraviti: 1. specijalist, a ne specijalista medicine rada - osim što je gramatički neispravno, u neskladu je s terminologijom drugih propisa; 2. uz suglasnost ministra ministra nadležnog za rad, a ne uz suglasnost s ministrom nadležnim za rad - gramatički u potpunosti neispravno

Jedna terminološka primjedba - zašto se sad govori o poslovima s velikim rizicima, a ne poslovima s posebnim uvjetima rada? Zakon o radu koristi taj termin pa se ovime za istu stvar uvodi drugi pojam. što uvodi nepotrebnu nesigurnost.

Ana on Kolovoz 28, 2012

Stavak 3. je neprihvatljiv kao ovakav. Zašto ne bi mogli raditi poslove s posebnim uvjetima rada (s velikim rizicima) izvan prostora poslodavca?? To je nepotrebno i u praksi neprihvatljivo.