Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

3 komentara na cjelinu

Cjelina IV - Obveze poslodavca u provođenju zaštite na radu

Članak 21. Zaštita posebnih skupina osoba na radu

(1) Poslodavac je obvezan osigurati dodatnu zaštitu na radu maloljetniku radi očuvanja njegovog nesmetanoga duševnog i tjelesnog razvitka prema posebnom propisu, kao i trudnici, osobi koja je nedavno rodila ili doji, radi zaštite od rizika koji bi mogli ugroziti ostvarivanje materinstva te osobi na radu kod koje postoji profesionalna nesposobnost za rad ili neposredni rizik od nastanka invalidnosti prema posebnom propisu.
(2) Maloljetnik ne smije obavljati poslove s velikim rizicima, osim maloljetnika koji je završio stručno srednjoškolsko obrazovanje za te poslove i ispunjava ostale propisane uvjete.
(3) Trudnica i osoba koja je nedavno rodila ili doji ne smije raditi na poslovima koji ugrožavaju njen odnosno djetetov život ili zdravlje sukladno posebnom propisu.
(4) Radi zaštite od rizika iz stavka 2. ovog članka, poslodavac je obvezan :
1) prilagoditi uvjete i raspodjelu radnog vremena, radi uklanjanja rizika za njihovu sigurnost i zdravlje,
2) osigurati druge odgovarajuće poslove odnosno mjesto rada ako prilagodbe nisu tehnički izvedive odnosno opravdane.
(5) Prilagodba uvjeta i raspodjela radnog vremena, te mjesta rada iz stavka 3. ovoga članka ne smije imati za posljedicu smanjenje plaće trudnici, osobi koja je nedavno rodila ili koja doji.
(6) Ako nije moguće osigurati dodatnu zaštitu na radu sukladno stavku 4. ovoga članka, tada trudnica, osoba koja je nedavno rodila ili koja doji ostvaruje pravo na dopust uz naknadu plaće sukladno posebnom propisu
(7) Ocjenu o rizicima koji bi mogli utjecati na sigurnost i zdravlje osoba iz stavka 3. ovoga članka, kao i ocjenu o tome koji su poslovi odgovarajući, daje izabrani specijalista medicine rada odnosno liječnik specijalista obiteljske medicine sukladno posebnom propisu, uzimajući u obzir procjenu rizika.

Općih komentara na Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

Jangel Malinov on Kolovoz 22, 2012

Mislim da ovdje nešto nije u redu, barem kako ja razumijem, naime potrebno je promijeniti stavak 4. u " Radi zaštite od rizika iz stavka 1. ovog članka, poslodavac je obvezan : ..........". Čini mi se da bi to tako moglo proći jer se stavak 4. odnosi i na maloljetnike i na trudnice a ako je u njemu stavak 2. onda se on odnosi samo na maloljetnike.