Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

3 komentara na cjelinu

Cjelina IV - Obveze poslodavca u provođenju zaštite na radu

Članak 22. Mjesta rada, sredstava rada, osobna zaštitna oprema te radni postupci

(1) Poslodavac je obvezan osigurati da sredstva rada i osobna zaštitna oprema u uporabi budu u svakom trenutku sigurni, održavani, za rad prilagođeni i u ispravnom stanju, te da se koriste sukladno propisima zaštite na radu, tehničkim propisima i uputama proizvođača tako da za vrijeme rada ne ugrožavaju osobe na radu i druge osobe.
(2) Poslodavac je obvezan isključiti iz uporabe sredstva rada i osobnu zaštitnu opremu na kojoj nastanu promjene zbog kojih postoje rizici za sigurnost i zdravlje osoba na radu i drugih osoba.
(3) Kada organizacijskim mjerama odnosno osnovnim pravilima zaštite na radu nije moguće otkloniti ili u dovoljnoj mjeri ograničiti rizike za sigurnost i zdravlje radnika, poslodavac je obvezan osigurati odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu i skrbiti da radnici istu koriste na propisani način pri obavljanju poslova.
(4) Poslodavac je obvezan osigurati da mjesta rada u uporabi budu u svakom trenutku sigurna, održavana, za rad prilagođena i u ispravnom stanju sukladno propisima zaštite na radu.
(5) Poslodavac je obvezan ispitivati pojedine vrste instalacija i radne opreme u rokovima i na način utvrđen posebnim propisima.
(6) Ministar nadležan za rad pravilnikom će propisati mjere, pravila, postupke i aktivnosti zaštite na radu vezano za radnu opremu, osobnu zaštitnu opremu te mjesta rada.

Općih komentara na Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

Karlo on Kolovoz 25, 2012

Trenutno je situacija da se kao strojeve s povećanim opasnostima provlače i strojevi tipa rezaćice salame ili šporet na plin . I to se skupo naplaćuje naivnim poslodavcima. Osim toga gura se ljudima koji rade u kiosku da rade planove evakuacije i to se naplaćuje masno, ali ljudi kada im uleti inspekcija ne pitaju što košta. Treba tome nekako stati na kraj. Inspekcija na sebe treba preuzeti veći dio posla pa i zaposliti dodatne ljude. Ja ne bi dozvolio da se na gradilištu može pustiti kran u upotrebu dok nije došao inspektor i pregledao ga. Time bi se punila državna blagajna a ne đepovi privatnih organizacija i tvrtki.

Ana on Kolovoz 28, 2012

Upravo zbog toga su potrebni stručnjaci znr kod poslodavca, da znaju razlučiti koji stroj treba pregledati a koji ne treba. I zato se trebaju educirati, između ostalog. Što se tiče planova evakuacije, u zakonu bi trebalo naznačiti i definirati tko to stvarno treba imati, a tko ne (obzirom na broj radnika, veličinu objekta ili nešto treće). Mislim da strojeve (kran) sasvim kvalitetno i stručno može i ima ovlasti pregledati ovlaštena privatna organizacija i tvrtka. Pa i oni plaćaju poreze i pune državnu blagajnu.