Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

1 komentara na cjelinu

Cjelina IV - Obveze poslodavca u provođenju zaštite na radu

Članak 23.

(1) Poslodavac je obvezan razraditi tehnologiju rada i skrbiti da su radni postupci tako pripremljeni i organizirani te da se provode na način da se njima ne ugrožava sigurnost i zdravlje osoba na radu i drugih osoba.
(2) Poslodavac je obvezan planirati, pripremati i provoditi radne procese tako da se ne ugrožava sigurnost i zdravlje osoba na radu i drugih osoba, uvažavajući pri tome najvišu moguću razinu zaštite od profesionalnih rizika sukladno propisima zaštite na radu.
(3) Poslodavac je obvezan osigurati nadzor drugih osoba na mjestima rada.

Općih komentara na Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

Jangel Malinov on Kolovoz 22, 2012

Stavak 3. mi je nejasan ako se odnosi samo na nadzor drugih osoba na mjestima rada. Nadzor je osnovni način kontrole provođenja nekog posla, zadatka .... Po meni treba stajati: "Poslodavac je obvezan osigurati nadzor provođenja posolva zaštite na radu na mjestima rada."