Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

4 komentara na cjelinu

Cjelina IV - Obveze poslodavca u provođenju zaštite na radu

Članak 25.

(1) Poslodavac je obvezan obavljati preglede sredstava rada i osobne zaštitne opreme koja se koriste, radi utvrđivanja da li su na njima primijenjeni propisi zaštite na radu i da li su zbog nastalih promjena tijekom njihove uporabe ugroženi sigurnost i zdravlje osoba na radu.
(2) Ako je propisima zaštite na radu odnosno posebnim propisima utvrđena obveza pregleda odnosno ispitivanja sredstava rada i osobne zaštitne opreme, poslodavac je iste obvezan obavljati sukladno propisima zaštite na radu, posebnim propisima, odnosno uputama proizvođača.

Općih komentara na Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

Ivan S. on Kolovoz 24, 2012

Treba uvesti obvezu da se ispitivanje radne opreme mora obnavljati svake 3 godine kao što je slučaj i u Sloveniji. Prema sadašnim propisima kad se ispita radna oprema odobenje vrijedi vječno. Pa gdje toga ima?

Karlo on Kolovoz 25, 2012

Radnu opremu pregledava poslodavac sam stalno , i nema porebe da se periodićki pregledava. Ne mislim da je ovlaštena ustanova pametnija od dizaličara pa da mu mora reći kada je neka sajla pokidana. Ovlaštene tvrtke bi htijele da pregledavaju i spajalice ako se njih pita.

Jere Gašperov on Rujan 6, 2012

U čl. 10. t. 4. prijedloga novog Pravilnika o procjeni rizika koristi se termin "popis strojeva i uređaja s velikim rizicima" a nacrt Zakona o zaštiti na radu o tome ništa ne govori. Smatram da takav termin treba ugraditi u nacrt Zakona i da se ispituju oni strojevi s velikim rizicima koji će kao takvi biti utvrđeni Procjenom rizika, po uzoru na obvezu ispitivanja razina i drugih parametara osvijetljenosti na radnim mjestima.