Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

2 komentara na cjelinu

Cjelina IV - Obveze poslodavca u provođenju zaštite na radu

Članak 26. Sigurnosni znakovi

(1) Poslodavac je obvezan na mjestima rada i sredstvima rada trajno postaviti sigurnosne znakove na vidljivom mjestu.
(2) Ako sigurnosni znakovi nisu dovoljni za djelotvorno obavješćivanje, poslodavac je obvezan postaviti pisane obavijesti i upute o uvjetima i načinu korištenja sredstava rada, opasnih kemikalija, bioloških agensa i izvora fizikalnih štetnosti i dr. na mjestu rada.
(3) Ministar nadležan za rad će pravilnikom propisati pravila, mjere i postupke vezano za sigurnosne znakove.

Općih komentara na Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

ivan on Kolovoz 20, 2012

Sigurnosni znakovi, pisane obavijesti i upute o uvjetima i načinu korištenja sredstava rada i ostalog (tzv. upute za siguran rad) te radne upute na svim mjestima rada. Uz procjenu i pravilnik koji također moraju biti vidljivi svima definitivno pretjerujemo, a to u pravilu nitko i ne radi kako treba, jer gdje bi to sve stalo na mjesto rada?? Dajte barem upute za siguran rad i radne upute sumirajte u jedan termin i definirajte kako to što kraće i jednostavnije treba izgledati.