Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

9 komentara na cjelinu

Cjelina IV - Obveze poslodavca u provođenju zaštite na radu

Članak 28. Pružanje prve pomoći

(1) Poslodavac je obvezan organizirati i osigurati pružanje prve pomoći osobama na radu i drugim osobama u slučaju ozljede na radu ili iznenadne bolesti do pružanja hitne medicinske pomoći ili do prijama u zdravstvenu ustanovu.
(2) Na svakom mjestu rada na kojemu istovremeno radi do dvadeset osoba, najmanje jedna od njih mora biti osposobljena za pružanje prve pomoći sukladno propisima zaštite na radu i pisanim putem određena za pružanje prve pomoći te do svakih daljnjih pedeset osoba na radu još po jedna.
(3) Poslodavac može organiziranje i osiguranje pružanja prve pomoći za slučaj ozljede ili iznenadne bolesti, osim na način iz stavka 1. i 2. ovoga članka, osigurati pisanim sporazumom o suradnji s drugim poslodavcem odnosno poslodavcima koji poslove obavljaju na istom mjestu rada.
(4) Poslodavac je obavezan osigurati sredstva i opremu za pružanje prve pomoći, koji uvijek moraju biti lako dostupni i označeni.
(5) Ministar nadležan za zdravstvo uz suglasnost ministra nadležnog za rad propisuje postupke pružanja prve pomoći, sredstva, vrstu i količinu sanitetskog materijala koja mora biti osigurana na mjestu rada, način osposobljavanja osoba za pružanje prve pomoć, te sadržaj pisanog dogovora iz stavka 3. ovoga članka.

Općih komentara na Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

Franko Haller on Kolovoz 3, 2012

Nažalost ovim zakonskim rješenjem ne osigurava se provedba pružanja prve pomoći, kao niti kvalitetna edukacija iz Prve pomoći.

Kao liječnik, i instruktor prve pomoći Crvenog križa smatram da je edukacija iz prve pomoći za zaštitu na radu iznimno loše kvalitete, instruktori su nemotivirani i nastava se ne provodi prema svjetskim principima edukacije prve pomoći, što rezultira da osobe zadužene za pružanje prve pomoći nemaju potrebno znanje i vještine. Kako prema stavki 5. ovog Članka prijedloga zakona Ministar nadležan za rad ima pravo na suglasnost za propise postupka prve pomoći, sredstva, vrstu i količinu sanitetskom materijala očekujem da Ministar rada donese neko drugo, komplementarno rješenje kako bi se ova problematika aktualizirala. Hrvatski crveni križ ne radi svoj posao dobro, a problem je što ne postoji način na koji bi se rad crvenog križa u edukaciji edukatora, kao i radnika za pružanje prve pomoći na radu evaluirao i time prema rezultatima mijenjao.

Ministar bi također, prema uzoru na zapadne zemlje trebao propisati obveznu prisutnost automatskih vanjskih defibrilatora na mjestima s velikim brojem radnika tj. na mjestima gdje se nalazi veliki broj ljudi ili se očekuje veliki protok osoba (npr. Želježnički kolodvor, Zračna luka, Veliki trgovački centar i sl.). Iako u svim zapadnim zemljama takve odredbe postoje već godinama u zakonima o zaštiti na radu, u Hrvatskoj u zakonskim aktima nema niti spomena automatskim vanjskim defibrilatorima namijenjinim laicima. Ovo pitanje svakako treba razmotriti i što prije implementirati. Nažalost zemlje okruženja (Srbija, BiH, Slovenija) su u ovom daleko odmakli ispred Hrvatske.

Za dodatna pojašnjenja budite slobodni me kontaktirati na navedeni email.

LP

Ivor Ković on Kolovoz 3, 2012

Prije svega pohvale radi mogućnosti komentiranja i rasprave. Slažem se s komentarom kolege. Stvari su u nas poprilično na niskoj razini što se tiče prve pomoći uopće, a posebice na radu. Imamo puno mjesta za napredak i to treba učiniti što prije i kvalitetnije.

Zanimljivo je, a moglo bi se pokazati jako dobrim, što imamo tri ministra koji su liječnici (zdravlje, rad i mirovinski sustav te znanost, obrazovanje i sport). Sva tri resora imaju jako puno dodirnih točaka što se tiče prve pomoći. Npr. jednom nogometnom treneru posao je sport. Takvi ljudi kod nas nisu educirani za prvu pomoć, a kamoli opremljeni da je pruže na kvalitetan način, kako je to uobičajeno u zapadnim zemljama. Oni su često sami npr. s puno djece i nažalost nije rijetkost da se dogode medicinske hitnoće.

Predlažem dakle usku suradnju ova tri ministarstva i da ne ostane sve na načelnim i uopćenim stavkama, koje svatko može interpretirati kako ga volja.

Krunoslav on Kolovoz 18, 2012

Edukacija iz prve pomoći za zaštitu na radu može biti vrhunski izvedena, a onda se naiđe na problem opremljenosti koja se kod nas uređuje propisom iz osamdesetih. Kako organizirati prvu pomoć u trgovini sa jednom osobom u smjeni, kioscima i sl. Recimo da vlasnik obrta ima 15 radnica uposlenih u 7 trgovina. U skladu s stavkom 2. da li bi svi trebali biti osposobljeni za pružanje prve pomoći, odnosno samopomoći ?

Davorin on Kolovoz 19, 2012

Smatram da bi stavak 2. trebao glasiti: Na svakom mjestu rada na kojemu istovremeno radi dvije do dvadeset osoba, u svakom trenutku najmanje dvije od njih moraju biti osposobljene za pružanje prve pomoći sukladno propisima zaštite na radu i pisanim putem određena za pružanje prve pomoći te do svakih daljnjih pedeset osoba na radu još po jedna; jer se sada dešavaju slučajevi da u firmi sa deset zaposlenika se jedna osoba odredi i ospoosbi za pružanje prve pomoći pa za vrijeme godišnjih odmora ili zbog bolovanja nema te osobe firmi. Osim toga bi trebale biti minimalno dvije osobe osposbljene u slučaju da se ozljedi osoba koja je ospobljena za pružanje prve pomići.

Nastavno na Krunoslavov komentar, što je s profesionalnim vozačima, trgovačkim putnicima i drugima koji skoro cijelo radno vrijeme provedu u automobilima i kamionima. Da li i oni trebaju proći ovo osposobljavanje za prvu pomć?

Darko on Kolovoz 22, 2012

Molimo da se ne traži još jedno "specijalno" osposobljavanje za pružanje prve pomoći, ako na radnom mjestu već rade ljudi koji su osposobljeni iz drugih razloga tipa vozačka dozvola. Mi sada imamo u firmi šaroliko društvo gdje su svi položili prvo pomoć kao uvjet za vozačku dozvolu, imamo i aktivnog vatrogasca, rezvnog pripradnika civilne zaštite, ali formalno nitko nije osoboljen za pružanje prve pomoći na radnom mjestu. Samo još jedna nepotrebna prepreka.

Karlo on Kolovoz 25, 2012

Prema ovome, radnica u kiosku, mora položiti prvu pomoć. Kome će ju pružiti ako radi sama na nekom kiosku?

Ana on Kolovoz 28, 2012

Što je u situaciji kad se radi u smjenskom radu? Treba li u svakoj smjeni osigurati osposobljene osobe u skladu sa zakonom? To nigdje direktno nije navedeno, a inspektori često (s razlogom) traže. Članak je potrebno dodatno definirati. Ovo osposobljavanje trebalo bi biti prilagođeno vrstama opasnosti i štetnosti koje su prisutne, dakle ne isto za tvornicu kemijskih proizvoda i trgovinu odjeće.

Danijel on Rujan 11, 2012

Prijedlog vezan za stavak (5): da se razmotri uvođenje novog Pravilnika o pružanju prve pomoći radnicima na radu jer je sadašnji pravilnik NN 56/83 zastario i ne pruža odgovarajuće postupke prilikom pružanja prve pmoći radnicima zbog promjene tehnologije rada, kao i sadržaj ormarića prve pomoći.