Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

2 komentara na cjelinu

Cjelina IV - Obveze poslodavca u provođenju zaštite na radu

Članak 30.

(1) Zabranjeno je uzimanje alkoholnih pića i drugih sredstava ovisnosti prije i tijekom rada i njihovo unošenje na mjesto rada.
(2) Poslodavac je obvezan prikladnim mjerama provoditi zabranu zlouporabe uzimanja alkoholnih pića i sredstava ovisnosti na mjestu rada.
(3) Prikladnim mjerama iz stavka 2. ovoga članka smatraju se:
1) obavješćivanje osoba na radu o štetnosti sredstava ovisnosti i njihovom utjecaju na radnu sposobnost, 2) surađivanje i postupanje poslodavca ili njegovog ovlaštenog radnika, stručnjaka zaštite na radu, specijaliste medicine rada i povjerenika za zaštitu na radu, pri provođenju mjera sprječavanja zlouporabe sredstava ovisnosti, 3) provođenje programa prevencije ovisnosti na mjestu rada, sukladno utvrđenim potrebama, 4) utvrđivanje postupka provjere da li je osoba na radu pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti u pisanom obliku (provođenje postupka uz pristanak osoba na radu, način provjere, vrsta testa ili aparata, način bilježenja i potvrđivanja rezultata).
(4) Utvrđivanje da li je osoba pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti obavlja se alkometrom ili drugim prikladnim uređajem ili postupkom.
(5) Poslodavac je obvezan privremeno udaljiti s mjesta rada osobu koja je pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti.
(6) Ako osoba odbije pristupiti provjeri, smatra se da je pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti.
(7) Iznimno od stavka 6. ovog članka poslodavac ne može provesti postupak provjere radi utvrđivanja da li je osoba pod utjecajem drugih sredstava ovisnosti, ako ima potvrdu da se nalazi u programu liječenja, odvikavanja ili rehabilitacije od ovisnosti te u izvanbolničkom tretmanu liječenja od ovisnosti i da uzima supstitucijsku terapiju, ali može zatražiti ocjenu zdravstvene i psihofizičke sposobnosti za obavljanje ugovorenih poslova.
(8) Ako osoba odbija napustiti mjesto rada, udaljavanje će po pozivu poslodavca omogućiti nadležna redarstvena služba.
(9) Postupak iz stavka 7. ovoga članka provodi specijalista medicina rada odnosno liječnik specijalista obiteljske medicine i ustanova u čijem je programu osoba .
(10) Potvrdu da se osoba nalazi u programu liječenja, odvikavanja ili rehabilitacije od ovisnosti, odnosno u izvanbolničkom tretmanu liječenja od ovisnosti i da uzima supstitucijsku terapiju, izdaje ustanova kod koje se provodi program.

Općih komentara na Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

Ana on Kolovoz 28, 2012

Stavak 3., posebice točka 4. - je li to neki pravilnik o zabrani unošenja alkohola, utvrđivanju alkoholiziranosti i sl. Po ovome je poslodavac ovu problematiku dužan regulirati nekim općim aktom ili odlukom. Kontrolira li inspekcija i taj dio?