Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

3 komentara na cjelinu

Cjelina IV - Obveze poslodavca u provođenju zaštite na radu

Članak 31. Evidencije, isprave i obavijesti

(1) Poslodavac je obvezan voditi evidencije, čuvati isprave, davati obavijesti, podatke, imenovanja i sl., sukladno propisima zaštite na radu.
(2) Poslodavac je obvezan voditi evidenciju ozljeda iz članka 34. stavka 2. ovoga zakona.
(3) Ministar nadležan za rad će pravilnikom propisati sadržaj, način vođenja i čuvanja isprava i evidencija iz stavka 1. ovog članka, te način, postupak i rokove obavještavanja.

Općih komentara na Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

ivan on Kolovoz 20, 2012

Elektronske evidencije kompletno, digitalni potpis ako je potpis nužan. Pravilnik o evidencijama, knjizi nadzora i ostalom pisan je u eri ZX Spectruma, uvažit ćete da danas svi koristimo oko 10^6 jača računala. Molim pustite informatizaciju i u zaštitu na radu. Zašto uvjerenja i zapisnici o ispitivanju ne bi bili u digitalnom obliku sa digitalnim potpisom? Zašto sva sila osposobljavanja ne bi bila u digitalnoj formi? Gdje je tehnološki ili organizacijski problem? U referentima ONO i DSZ koji ne znaju e-mail poslat? U gornjim člancima obrazovanja staviti svim sudionicima sustava ZNR (poglavito povjerenicima, ovlaštenicima i stručnjacima) obvezu edukacije i u minimumu informacijske tehnologije (recimo EDCL paket), ugraditi ovdje digitalno/elektronsko vođenje evidencija i riješeno.

Ana on Kolovoz 28, 2012

Slažem se sa gdinom. Ivanom. Priznaje li konačno inspekcija vođenje evidencija u elektronskom obliku? Mora li izgled obrazaca biti u formi propisanoj ovim starim pravilnikom ili je proizvoljan? Dio sa osposobljavanjem radnika u digitalnoj formi malo mi je nerealan obzirom na situaciju u nekim firmama...i svakako nije primjenjiv na veliku većinu strojara, bravara i vozača viličara kojima nije nužno poznavanje informatike da bi kvalitetno, stručno i sigurno obavljali svoj posao, što ne znači da stručnjaci znr u tim firmama ne moraju imati minimum informatičke pismenosti.