Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

5 komentara na cjelinu

Cjelina IV - Obveze poslodavca u provođenju zaštite na radu

Članak 32.

(1) Poslodavac je obvezan osigurati da na mjestu rada budu istaknuti odnosno dostupni: 1) procjena rizika za mjesto rada i poslove koji se na njemu obavljaju, 2) upute za rad na siguran način za mjesto rada i poslove koji se na njemu obavljaju, 3) pisani dokaz o osposobljenosti osoba na radu za rad na siguran način, za poslove na mjestu rada, 4) pisani dokaz o zadovoljavanju uvjeta za poslove s velikim rizicima, 5) zapisnik o ispitivanju radne opreme, 6) zapisnik o ispitivanju instalacija, 7) zapisnik o ispitivanju radnog okoliša.
(2) Poslodavac je obvezan na mjestu rada postaviti na vidljivo mjesto: 1) sigurnosne znakove, 2) znakove za evakuaciju i spašavanje, 3) upute i oznake za rukovanje radnom opremom, 4) upute i oznake za rad s opasnim kemikalijama, biološkim agensima, izvorima zračenja i dr.
(3) Iznimno od stavka 1. i 2. ovoga članka, procjena, dokazi i zapisnici se ne moraju nalaziti na radilištu na kojemu rad ukupno traje kraće od pet dana, ali moraju biti dostupni u roku kojeg odredi nadležni inspektor.

Općih komentara na Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

Apavlov on Kolovoz 7, 2012

Komentar članka 32. Potrebno je jednoznačno odrediti što je to "mjesto rada". Da li je to svaki radni stol, kabina kamiona ili operacijska sala? Moramo li svakom radniku na njegovom radnom mjestu postaviti posebnu policu, kofer ili ormar sa svom tom propisanom dokumentacijom (što s građevincima koje je njihovo mjesto rada na radilištu, gdje ćemo njemu staviti procjenu rizika - na kacigu?)? U firmi sa nekoliko stotina radnika, koliko kopija procjena rizika, atesta, zapisnika i svjedodžbi treba osigurati da bi bili na svakom mjestu rada ili dostupno u roku od 5 minuta ako to tako naredi nadležni inspektor? Mislim da se ovime gadno pretjeruje. Hoće li inspektori uvažavati kopije dokumenata ili trebam par stotina originala (par stotina kilograma) gore navedene dokumentacije? Ne bi bi bolja formulacija bila "učiniti navedenu dokumentaciju dostupnom svakom radniku" Tada bi se sva navedena dokumetacija mogla skenirati u neke baze podataka i učiniti dostupnom svim radnicima preko IT sustava firme, a radicima na terenu npr. građevini učiniti dostupnom na mjestu na kojem se povremeno okupljaju kao čajna kuhinja, garderoba i sl. jer zidar ne može baš na kacigi imati upute i procjenu rizika ili u džepovima sve svoje svjedodžbe i dokaze o osposobljenosti ili atest ispravnosti svoje ručne bušilice i sl ....

ivan on Kolovoz 20, 2012

Definitivno se slažem sa prethodnim komentarom! na nekoliko mjesta smo vam na ovaj problem ukazivali, uvažite ga!

Sandra Telebec on Kolovoz 28, 2012

U potpunosi se slažem sa prva 2 komentara, prema navedenoj definiciji mjesta rada, nemoguće je da sve navedeno bude niti smješteno niti dostupno na svakom mjestu rada. Budući da predlagač Zakona vjerojatno ima ideju kako to sve smjestiti na svako mjesto rada, mogao bi i nama objasniti, pa ćemo barem znati da u svaku prostoriju trebamo staviti računalo sa zaslonom koje će biti napunjeno sa svim navedenim, ili kao što je već od strane Apavlov navedeno, nabaviti ormare...

Mateja on Rujan 4, 2012

Čl.4 Mjesto rada je svako mjesto gdje osobe na radu i druge osobe obavljaju poslove za poslodavca kao i svaki prostor odnosno prostorija koju koristi poslodavac za obavljanje poslova odnosno do kojih osobe na radu i druge osobe imaju prostup tijekom rada.

Kamo ćemo doći ako na svakom mjestu rada istaknemo procjenu rizika, pisani dokaz o osposobljenosti, zapisnik o ispitivanju radnog okoliša? Brdo papirologije bez smisla..Potrebno je razlučiti što mora biti istaknuto (naravno da bi sve trebalo biti dostupno). Istaknute moraju biti upute za rad na siguran način za mjesto rada i poslove koji se na njemu obavljaju, upute i oznake za rukovanje radnom opremom, upute i oznake za rad s opasnim kemikalijama. Sve ostalo mora biti dostupno. Koji je smisao isticanja svih zapisnika? Ne stavljamo upute radi inspekcije nego radi radnika, a ovim člankom bi se postiglo upravo suprotno..

Slažem se sa prvim komentarom.