Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

4 komentara na cjelinu

Cjelina V - Obveze i prava osoba na radu

Članak 36.

(1) Osoba na radu je obvezna obavljati poslove s dužnom pozornošću, te pri tome voditi računa o svojoj sigurnosti i zaštiti zdravlja kao i sigurnosti i zaštiti zdravlja drugih osoba na radu odnosno drugih osoba .
(2) Smatra se da osoba na radu radi s dužnom pozornošću kada poslove obavlja sukladno znanjima koje je stekla tijekom osposobljavanja za rad na siguran način te uputama poslodavca odnosno njegovog ovlaštenog radnika na način da:
1) prije početka rada pregleda mjesto rada te o uočenim nedostacima izvijesti poslodavca ili njegovog ovlaštenog radnika,
2) pravilno koristi sredstva rada,
3) pravilno koristi propisanu osobnu zaštitnu opremu, koju je nakon korištenja obvezna vratiti na prikladno mjesto,
4) pravilno koristi i samovoljno ne isključuje, ne vrši preinake i ne uklanja zaštite na sredstvima rada,
5) odmah obavijesti poslodavca, njegovog ovlaštenog radnika, stručnjaka zaštite na radu ili povjerenika za zaštitu na radu o svakoj situaciji koju smatra značajnim i neposrednim rizikom za sigurnost i zdravlje osoba na radu, o nepostojanju ili nedostatku uputa za takvu situaciju, kao i o bilo kojem uočenom nedostatku u organiziranju i provedbi zaštite na radu,
6) posao obavlja sukladno pravilima struke te pisanim uputama,
7) prije napuštanja mjesta rada ostavi sredstva rada, koja je koristio u takvom stanju da ne ugrožavaju druge osobe na radu, druge osobe ili druga sredstva rada,
8) surađuje s poslodavcem, njegovim ovlaštenim radnikom, stručnjakom zaštite na radu i povjerenikom za zaštitu na radu.

Općih komentara na Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

ivan on Kolovoz 20, 2012

Ugraditi odgovornost osobe na radu ukoliko se utvrdi da ne obavlja poslove s dužnom pozornošću i naravno načine utvrđivanja odgovornosti. Npr. radnik NE NOSI osobnu zaštitnu opremu koju je zadužio? Ne može poslodavac biti odgovoran ako je nabavio zaštitnu cipelu, a radnik je uporno odbija nositi - mora radnik za to odgovarati. O namjernom uništavanju vatrogasne opreme, sredstava rada i ostalog da ne govorimo!

igor on Kolovoz 23, 2012

članak36.stavak3. velika je razlika između "prikladnog" i "za to određenog mjesta" !!! Čl.36.st.4. " ne preinačava" , nema svaka tvrtka guvno !

Marko on Kolovoz 31, 2012

Točka 3) Treba staviti samoga radnika u odgovornost za nabavku i pravilno korištenje osobne zaštitne opreme (prema procijeni opasnosti za to radno mjesto). Na taj način se dobiva bolja podjela odgovornosti, te se potiče i djelatnika na razmišljanje i na brigu o osobnoj zaštitnoj opremi.

ovako je u SADu