Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

1 komentara na cjelinu

Cjelina V - Obveze i prava osoba na radu

Članak 37.

(1) Osoba na radu je obvezna surađivati s poslodavcem, njegovim ovlaštenim radnikom, stručnjakom zaštite na radu i povjerenikom za zaštitu na radu, u rješavanju svih pitanja zaštite na radu, a osobito dok se ne osigura radni okoliš i uvjeti rada koji ne predstavljaju rizik za sigurnost i zdravlje te dok se u cijelosti ne postigne zaštita na radu sukladno zahtjevima tijela nadležnih za provedbu i nadzor zaštite na radu.
(2) Osoba na radu je obvezna odmah izvijestiti poslodavca, njegovog ovlaštenog radnika ili povjerenika za zaštitu na radu o svakoj činjenici za koju smatra da predstavlja neposredni rizik za sigurnost i zdravlje kao i o bilo kojem nedostatku u sustavu zaštite na radu.
(3) Osoba na radu ima pravo odbiti rad ako joj neposredno prijeti rizik za život i zdravlje zbog neprimijenjene zaštite na radu te zbog takvog postupanja ne smije trpjeti štetne posljedice.
(4) Osoba na radu koja u slučaju značajnog, neposrednog i neizbježnog rizika, napusti mjesto rada ne smije zbog takvog svog postupka trpjeti štetne posljedice.
(5) U slučajevima iz stavka 3. i 4. ovoga članka, osoba na radu je obvezna obavijestiti poslodavca, njegovog ovlaštenog radnika ili povjerenika za zaštitu na radu.
(6) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka poslodavac, njegov ovlašteni radnik odnosno osoba na radu ili povjerenik za zaštitu na radu, obvezni su neodložno izvijestiti nadležnog inspektora rada, koji je obvezan u roku od 72 sata utvrditi činjenično stanje i osnovanost navoda osobe na radu.
(7) U slučaju iz stavka 3. i 4. ovoga članka, osoba na radu ostvaruje svoja prava sukladno posebnim propisima.

Općih komentara na Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)