Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

3 komentara na cjelinu

Cjelina VII - Povjerenik za zaštitu na radu

Članak 38.

(1) Radnici imaju pravo imenovanja ili izbora povjerenika za zaštitu na radu.
(2) Povjerenika za zaštitu na radu imenuje i opoziva radničko vijeće, a ako kod poslodavca nije utemeljeno radničko vijeće istog biraju radnici između sebe u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje izbor radničkog vijeća.
(3) Ako radnici nisu izabrali ili imenovali povjerenika za zaštitu na radu, sindikat ili sindikati mogu imenovati povjerenika za zaštitu na radu između radnika koji sudjeluju u procesu rada čije interese na području zaštite na radu povjerenik štiti.
(4) Ako je prema kriterijima propisanim posebnim propisom kojim se uređuje izbor radničkog vijeća kod poslodavca izabrano ili imenovano više povjerenika oni između sebe biraju ili imenuju svog koordinatora.

Općih komentara na Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

Krunoslav on Kolovoz 18, 2012

Što u slućajevima kada radnici nisu udruženi u sindikat, znači nije utemeljeno radničko vijeće i ne žele sindikat (ćitaj boje se?), a tvrtka broji oko 300 radnika. Radnici ne žele između sebe birati povjerenika jer isto predstavlja neki vid organiziranja. Tko treba provesti, potaknuti izbor povjerenika za zaštitu na radu ?

Jangel Malinov on Kolovoz 22, 2012

Ovo pravo se može ali i ne mora konzumirati i to je jedino ispravno ! Osobno smatram ovaj institut "preskup" za našu državu (za poslodavce).

igor on Kolovoz 23, 2012

Kako to da je povjerenik za ZNR obvezan štititi interes osoba na radu ( čl.39. st.1.) a izabiru ga radnici tj. imenuje RV (čl.38.st.1.)?