Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

14 komentara na cjelinu

Cjelina VIII - Obveze stručnjaka zaštite na radu

Članak 40.

(1) Obveze stručnjaka zaštite na radu u obavljanju poslova zaštite na radu su: 1) pružanje stručne pomoći, praćenje stanja, unutarnji nadzor nad primjenom zaštite na radu i ostali poslovi zaštite na radu, te objedinjavanje i usklađivanje rada na poslovima organiziranja i provedbe zaštite na radu, 2) stručna pomoć poslodavcu i njegovim ovlaštenim radnicima te osobama na radu i povjerenicima za zaštitu na radu u provedbi i unaprjeđivanju zaštite na radu, 3) poticanje poslodavca i njegovih ovlaštenih radnika da nadležne službe poslodavca otklanjaju utvrđene nedostatke, 4) praćenje i raščlamba podataka u svezi s ozljedama na radu i profesionalnim bolestima, 5) suradnja s tijelima nadležnim za poslove inspekcije rada, sa zavodom nadležnim za zaštitu na radu te pravnim osobama ovlaštenim za obavljanje poslova zaštite na radu, 6) osposobljavanje odnosno sudjelovanje u osposobljavanju osoba na radu, povjerenika za zaštitu na radu, ovlaštenih radnika i poslodavca, 7) provjera odnosno sudjelovanje u provjeri da li je osoba na radu pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti. 8) rad u odboru zaštite na radu kod poslodavca, 9) suradnja sa stručnim službama poslodavca prilikom građenja i rekonstrukcije građevina namijenjenih za rad, nabave sredstava rada te osobne zaštitne opreme,
10) suradnja sa specijalistima medicine rada.
(2) Stručnjak zaštite na radu obvezan je na temelju praćenja stanja zaštite na radu poslodavcu, njegovim ovlaštenim radnicima odnosno odboru zaštite na radu predlagati mjere za poboljšanje.
(3) Stručnjak zaštite na radu ima pri obavljanju poslova zaštite na radu potpunu stručnu neovisnost u odnosu na poslodavca, i njegove ovlaštene radnike, osobe na radu i povjerenike za zaštitu na radu te ne smije biti doveden u nepovoljniji položaj radi postupanja po odredbama ovoga Zakona, drugih propisa zaštite na radu, kolektivnih ugovora ili pravila struke.

Općih komentara na Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

vinko on Kolovoz 6, 2012

Strokovni delavec je za opravljanje strokovnih nalog neposredno odgovoren delodajalcu (Slovenija) Stručnjak za zaštitu na radu , za svojh rad odgovara poslodavcu

drago on Kolovoz 9, 2012

Ovim člankom su definirane obveze stručnjaka ZNR dok je člankom 5 točka rečeno " (5) Za obavljanje poslova zaštite na radu odgovorni su poslodavci, stručnjaci zaštite na radu odnosno pravne osobe i dužni su surađivati u obavljanju tih poslova."

Ako je stručnjak odgovoran, onda mora imati i ovlasti, a ne samo savjetodavnu ulogu, Ovako če odgovarati za nešto,a ništa ne može poduzeti. Stručnjak bi trebao imati ovlasti da zasutavi rad ako strojevi i uređaji nisu ispravni, da naredi ponovno osposbljavanje i sl. Ovako odgovar,a ništa ne može poduzeti.

MARJANA on Kolovoz 20, 2012

Stručnjak zaštite na radu ne može biti odgovorna osoba. Treba ostati prema starom (sadašnjem) Zakonu, za zaštitu na radu treba biti odgovoran poslodavac i odgovorna osoba u pravnoj osobi, odnosno ovlaštenik. Nije u redu da Stručnjak zaštite na radu bude odgovorna osoba, s obzirom da nema gotovo nikakve ovlasti u poduzeću, zapravo je Stručnjak zaštite na radu uglavnom zadnja rupa na svirali. U većini slučajeva poslodavac ne ulaže puno u zaštitu na radu, a Stručnjak zaštite na radu ne može puno utjecati na to, pa niti NE SMIJE biti odgovorna osoba!!

To treba definitivno promijeniti, odnosno ostaviti prema starom (sadašnjem, postojećem) zakonu. To automatski znači da Stručnjak zaštite na radu ide u zatvor ukoliko se dogodi smrtna ozljeda u poduzeću.. Jer je stručnjak zaštite na radu ODGOVORNA OSOBA..

TO OBAVEZNO TREBA IZBACITI, ODNOSNO OSTAVITI PREMA SADAŠNJEM ZAKONU!!!!!!!

ivan on Kolovoz 20, 2012

st.3. Ne smije biti doveden u nepovoljniji položaj? Ali dovode nas svakodnevno u nepovoljniji položaj, dajte to konačno malo preciznije definirajte ovdje i u kaznenim odredbama!

Uvijek se govori o pravima, obvezama i odgovornostima - ako stručnjaku dajete odgovornost, morate mu dati i neko pravo vezano uz neku odgovornost.

JANKOVIĆ on Kolovoz 20, 2012

Stručnjak zaštite na radu ima pri obavljanju poslova zaštite na radu potpunu stručnu neovisnost u odnosu na poslodavca, i njegove ovlaštene radnike, osobe na radu i povjerenike za zaštitu na radu te ne smije biti doveden u nepovoljniji položaj radi postupanja po odredbama ovoga Zakona

I ovo je OK, ali praksa kaže drugačije; Ja Stručnjak kažem poslodavcu (direktoru) da treba nabaviti OZS i prpremi SVE, u skladu sa pravilnikom o OZS; (model, materijal, specificiram veličine i tako redom), to uzme (direktor) i da, nije šala, KV kuharu po struci, koji je instaliran na mjesto VSS za šfa sektora nabave i ovaj potpuno neovisno i NESTRUČNO nabavi OZS "ŽNJ" kvalitete od svog "pajjde" i niti da bi se posavjetovao sa stručnjakom-odborom, povjerenicima radnika ili skim???; Naravno takva sredstva se brzo raspadnu, cipele "zijevaju" radnik po armaturi hod-zapne i evo ti velike ozljede. Odgovoran, tko?, poslodavac, točno-i je, stručnjak po Vašem prijedlogu da i on, ali bogami doveo ga u nepovoljan položaj, onaj, istina živa "kuhar" i ode stručnjak 2,3,4..... god. zatvora! Ovo je samo jedna ilistracija, a ima ih na stotine!!

E pa sad Vi vidite u kom grmu leži potpuna neovisnost i odgovornost stručnjaka!! Hvala!!

Darko on Kolovoz 21, 2012

Stručnjak zaštite na radu ima pri obavljanju poslova zaštite na radu potpunu stručnu neovisnost u odnosu na poslodavca, i njegove ovlaštene radnike, osobe na radu i povjerenike za zaštitu na radu te ne smije biti doveden u nepovoljniji položaj radi postupanja po odredbama ovoga Zakona, drugih propisa zaštite na radu, kolektivnih ugovora ili pravila struke. Stručnjak zaštite na radu ima potpunu profesionalnu neovisnost i ne pripada niti jednom sektoru unutar tvrtke. Stručnjak zaštite na radu obavlja poslove prema čl. 40.i odgovorna je glavnom direktoru.

Marin on Kolovoz 23, 2012

Potpuna stručna neovisnost. Kako se to ostvaruje? Da li na način da je stručnjak zaštite na radu ujedno i voditelj održavanja u jednom društvu? Kao stručnjak ima "stručnu neovisnost" a kao voditelj održavanja ima managerski ugovor prema kojima je odgovoran za održavanje i pripada službi održavanja? Da li se potpuna stručna neovisnost postiže na način da se stručnjaku zaštite na radu u ugovor o radu ubaci i članak u kojemu stoji: Radnik će obavljati i druge poslove sukladno uputama poslodavca? Ja bih ZAISTA volio znati KAKO se postiže ta "stručna neovisnost" i kako to stručnjak neće biti doveden u nepovoljniji položaj ako INZISTIRA na STRIKTNOM provođenju odredbi ZoZNR-a?

vel on Rujan 7, 2012

Pitanje ?

Da li vanjski suradnik (fizička ili pravna osoba) može sve to osigurati u radu ZNR ??? (normalno ako fizička ili pravna osoba) ima obvezu i prema više poslodavaca (subjekata) ??

Da li je netko radio na poslovima ZNR i koliko prakse ima? Stječe se dojam da se jednostavno želi nešto nekom prilagoditi a struka s puno prakse nije kontaktirana, veliki dio organizacijskog dijela ZNR je loše koncipiran, ali nije utjeha, nego stvarnost, i drugi zakoni su na sličnim konceptima.

vel on Rujan 10, 2012

Pitanje: Da li bilo koji vanjski suradnik (pravna ili fizička osoba) može ispuniti dane obaveze članokom 40 ? Ili je Zakon to propisuje reda-radi??

Koliko bi Pravna osoba trebala imati zaposlenih (u prosjeku) po jednom sklopljenom Ugovoru o provođenju ZNR ?

Ili Kolika udaljenost između potpisnika Ugovora o ZNR max i min?

Da li se može raditi na daljinu?? Kako pratiti cjelokupnu situaciju??

Naime i ta (pravna ili fizička) osoba bi svaki dan trebala biti u tvrtki, ili je sve samo fiktivno??

Josip Keglević on Rujan 29, 2012

Poseban stručan ispit za stručnjake elektrotehničke struke, poseban za stručnjake strojarske struke, poseban za stručnjake kemijske struke, poseban za stručnjake za rad u eksplozivnoj atmosferi, itd.

Stručni ispit za kemičare treba obuhvatiti toksikologiju, razvrstavanje opasnih kemikalija, prijevoz opasnih tvari, izradu sigurnosno tehničkih listova.

Stručni ispit treba obnavljati svakih pet godina.

Ivan on Studeni 20, 2012

Stručnjaka se lišava odgovornosti, ukoliko ima pisani trag o naputcima koje je dao poslodavcu. Ukoliko poslodavac iste nije otklonio, stručnjak se ne smatra odgovornim ako postoji trag da je iste nedostatke naložio otkloniti