O javnoj raspravi

Jedna od temeljnih poluga suvremenih demokracija jest razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji i partnerstvu građana, organizacija civilnoga društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti, s javnim i državnim institucijama. Prihvaćanje aktivne uloge građana, otvorenosti i javnosti kao temeljnih vrijednosti podrazumijeva i spremnost državnih i javnih institucija na poduzimanje djelotvornih mjera savjetovanja sa zainteresiranim javnostima u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, u skladu s temeljnim opredjeljenjem Vlade RH da bude otvorena prema građanima, nastoji uključiti sve zainteresirane javnosti i biti aktivan promotor aktivnosti koji će pomoći u kreiranju učinkovitih i usuglašenih zakona i propisa. Prilikom konzultacija sa zainteresiranim javnostima primjenjujemo Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, odnosno smjernice za primjenu kodeksa.

Kod kojim se pokreće ova web stranica izradio je Sunlight foundation i dostupan je svakome na korištenje i možete ga downloadati s Githuba, repozitorija otvorenog koda.

Dokumenti kojima je javna rasprava istekla: